EN | BG

Първа годишна среща на БАПРЕХ 2019

Aestheticon.BG
Уважаеми колеги,
Първата за годината научна среща на БАПРЕХ ще се проведе на 16.03.2019г. в Хотел & SPA "Каменград" - Панагюрище. Темата на научната среща е "Хирургия на гърдата". Моля, всички желаещи да участват с доклад, да изпратят своето заглавие и кратко разюме до научната комисия на БАПРЕХ до 28.02.2019г.

НАСТАНЯВАНЕ (специални цени)
Вариант с две нощувки (15 и 16 март) в Хотел & SPA "Каменград".
Вариант с една или повече нощувки в Парк Хотел "Асарел".
ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ е необходимо да изпратите на организатора на срещата д-р Р. Хатър (reginakhater@gmail.com), не по-късно от 20.02.2019г., следната информация:
 1. Хотел за настаняване.
 2. Тип помещение.
 3. Брой нощувки.
 4. Брой гости.
 5. Данни за фактура ако е необходима (име на юридическото лице; БУЛСТАТ/рег.№ по ДДС, адресна регистрация; МОЛ).
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ е необходимо в размер на 50% от стойността на настаняването, но не по-малко от цената на първата нощувка по следните банкови сметки в лева:

За Хотел & SPA "Каменград"
 • Бенефициент: Тракийски хотелиери ЕООД
 • IBAN: BG48RZBB91551066410224
 • BIC: RZBBBGSF
 • Основание за плащане: Име на титуляра по резервацията и тип резервирана стая
За Парк Хотел "Асарел"
 • Бенефициент: Бояна девелоперс ООД
 • IBAN: BG17FINV91501017091477
 • BIC: FINVBGSF
 • Основание за плащане: Име на титуляра по резервацията и тип резервирана стая
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Научната среща ще се проведе в конферентния център на Хотел & SPA "Каменград"в Зала Асарел.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
НАУЧНО ЗАСЕДАНИЕ - "Хирургия на гърдата"
 • 09:00 - 09:30 - Фирмени презентации
 • 09:40 - 10:30 - Научни доклади
 • 10:35 - 11:00 - Varia
 • 11:00 - 11:30 - КАФЕ ПАУЗА
ЗАСЕДАНИЕ НА БАПРЕХ (11:30 - 13:00)
ОБЯД (13:00 - 14:00)

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ (14:00 - 16:00)
"Влияние на психо-социалните фактори при пациенти в пластичната хирургия"
(проф. Ю. Анастасов, д-р Р. Хатър) Обучението е с практическа насоченост и е базирано на реални примери от клиничната практика, които очертават основни методи за "диагностициране" на "проблемни пациенти" по отношение на възприемането на промените във външният им вид.


ОРГАНИЗАТОР НА ИЗДАНИЕТО
Д-р Р. Хатър, дм
+359889813983

 

ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА

 

 

I Научно заседание

 

09:00 - 09:15 Видове реконструкции и приложение на LD-ламбото във възстановителната хирургия на гърдата. Р. Романски, Цв. Вачкова, Л. Йорданов

09:20 - 09:35 Гръдни импланти и едроклетъчен неходжкинов лимфом. Стр. Ефремов

09:40 - 09:55 Обсъждане на терапевтичното поведение при клиничен случай с неудачна лабиопластика. Д. Евстатиев, М. Скерлев

10:00 - 10:15 Реконструкция на дясна ръка и предмишница след електрическо изгаряне - етапи на лечение. Представяне на клиничен случай. Ал. Стефанова

10:30 - 11:00 Кафе пауза

11:00 - 13:00 Заседание на БАПРЕХ

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 - 16:00 Специализирано обучение: Влияние на психо-социалните фактори при пациенти в пластичната хирургия. Ю. Анастасов, Р. Хатър

 

 

Резюмета на доклади

 

 

ВИДОВЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА LD-ЛАМБОТО ВЪВ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА ХИРУРГИЯ НА ГЪРДАТА

Р. Романски, Цв. Вачкова, Л. Йорданов; УМБАЛ „Александровска“, София

 

          Възстановителните операции на женската гърда след цялостното и премахване могат най-общо да се подразделят на ранни и късни (отложени). За ранните реконструкции е характерно, че процесът на възстановяването на гърдата започва, а в някои случаи и окончателно завършва в едно оперативно време с нейното отстраняване. В зависимост от това допълнително подразделяме тези реконструкции на първично-отложени и първични едномоментни (едноетапни). От друга страна реконструкциите могат да се подразделят на първични и вторични, като вторите се отличават от първите по това, че е имало на предходен оперативен етап с неуспешен опит за възстановяване на гърдата. Предвид гореспоменатото следва да се подчертае че ранните реконструкции във всички случаи са първични, докато  късните (отложените) могат да са както първични така и вторични, а вторичните реконструкции по презумция са късни. 

            Не на последно място според това дали възстановяването ангажира едната или и двете гърди, реконструкциите биват унилатерални (едностранни) и билатерални (двустранни).

           В настоящия доклад се представя техниката на реконструкция на гърдата с  LD-миокутанно ламбо с неговите разновидности. Случаите включват както изцяло автоложни реконструкции, така и такива с комбинирани техники (LD + implant). Обсъждат се резултатите, компликациите и индикациите за избор на оптимален реконструктивен подход. 

 

 

 

ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ И ЕДРОКЛЕТЪЧЕН НЕХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ

Стр. Ефремов

 

         Едроклетъчният неходжкинов лимфом свързан с употребата на гръдни импланти е публикуван за първи път през 1997г. От тогава до сега са регистрирани359 случая, 9 от които с летален изход. 

         Във Франция статистическо проучване до средата на юли 2018г регистрира 29 случая, половината от които предизвикани от макротекстурирани импланти на Алерган. Това е основата на френското дружество за пластична,  реконструктивна и естетична хирургия да препоръча временна забрана на тези импланти. 

         Предлага се анализ на актуалната ситуация  и дискусия за мястото и отношението на БАПРЕХ към проблема с гръдните импланти

 

 

ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С НЕУДАЧНА ЛАБИОПЛАСТИКА

Д. Евстатиев,  М.Скерлев

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЯСНА РЪКА И ПРЕДМИШНИЦА СЛЕД ЕЛЕКТРИЧЕСКО ИЗГАРЯНЕ - ЕТАПИ НА ЛЕЧЕНИЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Ал. Стефанова

 

          В настоящия доклад авторите представят клиничен случай на 57-годишен пациент, приет в Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия на МБАЛ-Уни Хоспитал ООД-гр. Панагюрище, 20 дни след политравма с фрактура на лумбални прешлени и електрическо изгаряне в областта на двете предмишници и гръден кош при работа с необезопасени проводници с високо напрежение (20kV).

          Докладът представя целия процес на реконструкция-етапни некректомии, реконструкция на получения тъканен дефект на дясна ръка и предмишница чрез микрохирургична трансплантация на нервен графт, педикулирано ингвинално ламбо, пластика с отдалечено рандомизирано ламбо на два етапа, корекция на ламбото на десни ръка и предмишница в периода от 28.06.2018г. до март 2019г.

          Целта на настоящия доклад е представяне етапите на лечение на тъканния дефект, и тяхното обсъждане.

 

 

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS