EN | BG
IV годишна научна среща на БАПРЕХ 2017

IV годишна научна среща на БАПРЕХ 2017

На 07.10.2017 г., в Гранд хотел Поморие, ще се проведе IV годишна научна среща на БАПРЕХ.

 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

​09:30 – 09:50   Kelo-Cote - съвременно средство за профилактика и лечение на белези. Доц. Д. Янков. Презентация на фирма “Глобъл Естетикс“

10:00 – 10:10  Грешки и усложнения в пластичната хирургия. Критичен преглед и анализ на собствени лоши резултати.  Д. Янков

10:20 – 10:30  Глутеопластика. Усложнения и проблеми. Ю. Анастасов

10: 40 – 10:50  Глутеопластика.  Е. Шарков, Ст. Комитски

11:00 – 11:30  Кафе пауза

 
11:30 – 13:00 Заседание на БАПРЕХ
 
 
 
РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ
 
 

ГРЕШКИ И УСЛОЖНЕНИЯ В ПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ. КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНИ ЛОШИ РЕЗУЛТАТИ.

Д. Янков

 

Усложненията съпътстват хирургията. Голяма част от тях са резултат от грешки. Грешки се допускат на всеки от етапите на диагностиката, лечението и последващите грижи за пациента. Могат да бъдат продукт на незнание, на небрежност, на умора, на надценяване на собствените възможности, както и на недооценяване на факти и обстоятелства свързани със соматичното и с психо-емоционалното състояние на пациента. Настоящото съобщение има за цел да направи критичен анализ на усложнения в различни области на пластичната хирургия, в резултат на допуснати от нас грешки. Изучаването на грешките и изграждането на правила на поведение, са фундамента на борбата с усложненията и лошите резултати.

 

Глутеопластика

 

 Е. Шарков, Ст. Комитски

Клиника по Пластично-възстановителна и естетична хирургия УМБАЛ „Александровска” ЕАД гр.София

 

Пластичните интервенции в областта на седалището намират приложение както при пациенти с предилекционно натрупване на мастна тъкан в зоната, така и при пациенти след масивна загуба на тегло.  Нерядкост в настоящето са и пациенти, които желаят аугментация на седалището с чисто естетична цел. В хода на развитие на Пластично-възстановителната и естетична хирургия са се отдиференцирали различни техники и видове глутеопластика, прилагани в съответствие със статуса на конкретния пациент. В презентацията се разглежда цялостния подход спрямо пациента по отношение избора на точно определена оперативна техника, постоперативните грижи и възможните следоперативни усложнения.

 

Бързи връзки:
Партньори:
ISAPS Съюз на българските медицински специалисти ICOPLAST ЕВА ESPRAS