EN | BG
  • Какво е пластична и реконструктивна хирургия
     
Прочети още >>
Начало

Добре дошли,

Уважаеми Дами и Господа,
Уважаеми Колеги,

След избирането ми за председател на БАПРЕХ през есента на 2012 година, отчитайки немалкото постижения на моите предшественици, си поставих няколко приоритета на работата ми през този първи мандат : въвеждане на правила за добра медицинска практика, ясни правила за вътрешен ред, регулярна и качествена научна продукция, засилване ролята на Етичната Комисия и взаимодействие с БЛС.

Бих искал също така, БАПРЕХ да бъде отворена в по-голяма степен към специализантите, като подпомага  тяхната подготовка с цел приемането на новите ни членове, които наистина да оправдават очакванията на обществото откъм квалификация и морални качества, когато те станат специалисти.  Спазването на определени норми на поведение и правила за добра практика от всеки член на БАПРЕХ ще е условие за членство, но и гаранция, че при нужда всеки един от нас може да застане зад колега поставен на изпитание от съдбата в личен или професионален план.  

Смятам,че това ще бъде процес на утвърждаване на името на БАПРЕХ в обществото, като гаранция за професионално качество и етика на нейните членове в полза на сигурността  на пациентите.  

След като се постигне трайна тенденция в тези аспекти, БАПРЕХ трябва да засили още повече своята международна дейност, с  цел поддържане на максимална информираност и подготовка на своите членове и заслужено признание от сходните ни европейски и световни организации.
 
Председател на БАПРЕХ
Проф. Д-р Юрий К. Анастасов, дмн

Бързи връзки:
Партньори: IPRAS ISAPS Съюз на българските медицински специалисти